Informații și rezervări
Germania: 069.8570.8625, 09401.9659.991
România: 0255.217.757, 0255.211.707, 0742.221.193
Zilnic între orele 08:00 - 22:00
STAȚII NOI !!!
- în România: Bistrița, Câmpulung Moldovenesc, Cluj-Napoca, Dej, Gura Humorului, Rădăuți, Suceava, Vatra Dornei;
- în Germania: Balingen, Donaueschingen, Friedrichshafen, Isny, Kempten, Landsberg, Lindau, Memmingen, Nürtingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schwenningen, Singen, Tübingen, Tuttlingen, Wangen.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC LAUER EUROPA TOURS SRL (numit și operator) acordă o deosebită importanță protecției datelor cu caracter personal, atât ale clienților cu care lucrează, cât și ale angajaților și vizitatorilor site-ului WWW.LAUER.RO

Astfel, operatorul se aliniază la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (numit în continuare Regulament). Persoanele menționate în primul paragraf vor fi numite în continuare „persoane vizate”.

 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal se aplică la nivelul întregii instituții, care administrează în condiții de siguranță datele personale ale persoanelor vizate. Toți angajații și colaboratorii operatorului sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal oferite de către persoanele vizate.

 

SC LAUER EUROPA TOURS SRL a desemnat un responsabil cu protecția datelor în persoana Siclovan Gabriela, acesta având obligația de a asigura respectarea prevederilor Regulamentului în operațiunile efectuate de operator, care presupun colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Persoanele vizate se pot adresa în orice moment responsabilului desemnat, la adresa de mail gabriela@lauer.ro sau la adresa de corespondență Mun. Reșița, P-ța Republicii, Nr. 23, Jud. Caraș-Severin.

 

Operatorul se obligă să respecte principiile Regulamentului, asigurând prelucrarea corectă, legală și transparentă a datelor; colectarea acestora în scopurile enumerate mai jos; colectarea exclusivă a datelor necesare îndeplinirii operațiunilor presupuse de activitatea legală a operatorului; stocarea/depozitarea datelor în condiții de siguranță, fără a le înstrăina terților, în afara condițiilor speciale prevăzute de legislația în vigoare; respectarea integrală a drepturilor persoanelor vizate.

 

Scopurile în care datele persoanelor vizate sunt colectate și prelucrate sunt strict legate de transportul de persoane, activitatea principală a operatorului (eliberarea documentelor de călătorie), precum și de derularea raporturilor operator/ angajați. Datele personale nu sunt utilizate în scop publicitar și nu sunt transmise către terți.

 

Categoriile de date personale pe care operatorul le colectează/ prelucrează sunt: nume, prenume, adresa, e-mail/ număr telefon, codul numeric personal, serie și număr act identitate, precum și informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookie. Pentru informații legate de cookie-uri, puteți consulta Politica de utilizare Cookie afișată pe site-ul WWW.LAUER.RO . Site-ul operatorului poate conține legături către alte site-uri sau pagini web care nu sunt proprietatea operatorului, iar acesta nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul sau la politicile de funcționare ale acestora.

 

Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale minorilor,elevilor,studentilor si pensionarilor, în cazuri strict determinate, în vederea acordării reducerilor aferente în procesul de achiziționare a biletelor de călătorie. Este acordată o atenție deosebită prelucrării acestor date, care se realizează în conformitate cu art 8 al Regulamentului. Minorii pot achiziționa servicii de la operator numai cu acordul reprezentantului/ tutorelui legal, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Stocarea datelor cu caracter personal este destinată menținerii evidenței activităților desfășurate, pentru protejarea și exercitarea altor drepturi conform legislației în vigoare. Unitățile de stocare ale operatorului sunt securizate conrespunzător, iar documentele în format letric sunt depozitate/ arhivate/ casate în conformitate cu principiile Regulamentului. Colectarea datelor cu regim special de protecție, cum sunt seria și numărul actului de identitate și codul numeric personal vor și colectate și prelucrate în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției acestor date.

 

Durata stocării datelor personale poate fi o perioadă mai îndelungată de timp, în vederea realizării de statistici pentru îmbunătățirea serviciilor, cercetări/studii de piață realizate de către operator.

 

Persoanelor vizate li se garantează următoarele drepturi prevăzute de Regulament: de a fi informate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 13, 14), de acces la datele prelucrate (art. 15); de rectificare a datelor (art. 16); de ștergere a datelor – „dreptul de a fi uitat” (art. 17), de a restricționa prelucrarea (art. 18); la portabilitatea datelor (art. 20); de a se opune prelucrării datelor în cazul datelor prelucrate pentru scopuri de marketing (art. 21); de a nu fi supuse unei decizii cu caracter automat (art. 22); de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP (art 77); de a se adresa justiției în cazul în care constată încălcări ale prevederilor Regulamentului.

 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că această politică poate suferi modificări periodice, care vor fi publicate pe site-ul oficial la secțiunea destinată acestui scop. Vă recomandăm să verificați periodic pagina, pentru a fi la curent cu actualizările.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea automată a datelor prin funcționarea site-ului WWW.LAUER.RO , vă rugăm să nu utilizați acest site.